Enzyme Energy

Enzyme Energy houdt zich bezig met projecten gericht op onderzoek en ontwikkeling op het gebied van natuurlijke brandstoffen en/of natuurlijke energiebronnen. We zijn specialisten op nanotechnologie, het beheersen van enzymen en de verdere ontwikkelen van processen en andere natuurlijke materialen.

 

Onze projecten zijn gericht op:

– natuurlijke batterijen

– natuurlijke energiebronnen

– medische toepassingen

– toepassingen in electronica